Hyreskostnad för bygdegården

Hyran sätts in på  Bankgironummer:  5769-0646

Medlemmar: Ni som som har löst medlemskort på 50 kr

Stora salen och kök 800 kr

Lilla salen  250 kr

Kök   300 kr

Icke Medlemmar:

Stora salen och kök 1600 kr

Lilla salen  250 kr

Kök  450 kr

Stora salen + kök / med övernattning skolklass 30 kr/barn

Du kan även hyra porslin, bord, stolar om det är fest i hemmet.

Bord 60 kr, Stol 10 kr, Porslin per kuvert 20 kr. Hyr man allt inventarie så läggs hyra på för bygdegården 800 kr resp. 1600 kr.

Städning:

Lokalen lämnas i det skick den var innan, vid annat ingår städningskostnad enligt överenskommelse.

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu